תוצאה
קטגוריה
16 / 9
57%
מגדר
60 / 37
62%
כללי
60 / 37
62%
Swim 53/60
T1
Bike 37/60
Run 30/60
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:55:27
מעבר
T1 00:04:59
T2