תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
97 / 51
53%
כללי
97 / 51
53%
Swim 35/97
T1
Bike 28/97
Run 75/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:40:18
מעבר
T1 00:02:38
T2
הצג מפה