תוצאה
קטגוריה
94 / 22
24%
מגדר
187 / 35
19%
כללי
187 / 35
19%
Swim 20/187
T1
Bike 54/187
Run 38/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:23:35
מעבר
T1 00:02:58
T2
הצג מפה