תוצאה
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
7 / 1
15%
כללי
7 / 1
15%
Swim 1/7
T1
Bike 1/7
Run 1/7
מקטע זמן
סיום שחיה 00:02:18.890
תחילת אופניים 00:03:17.740
בקרת אופניים ילדות 00:08:49.890
סיום אופניים 00:11:53.540
תחילת אופניים 00:12:00.790
כרוז 00:15:52.240