תוצאה
קטגוריה
26 / 19
74%
מגדר
76 / 62
82%
כללי
76 / 62
82%
Swim 60/76
T1
Bike 55/76
Run 68/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:28:53
מעבר
T1 00:03:05
T2
דירוג
מיקום שם זמן
15 נועה קרן 00:25:15
16 מיקה רוטברט 00:26:04
17 יובל בנימינוב 00:27:07
18 נטע כהן 00:27:53
19 אלמוג בן יוסף 00:28:53
20 אלה רוזמן 00:29:25
21 דניאל חבושה 00:30:17
22 תמר בצלאל 00:30:25
23 נטע מישר 00:31:06