תוצאה
קטגוריה
32 / 3
10%
מגדר
32 / 3
10%
כללי
32 / 3
10%
Swim 11/32
T1
Bike 7/32
Run 7/32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:20:47
מעבר
T1 00:01:03
T2
הצג מפה