תוצאה
קטגוריה
32 / 2
7%
מגדר
32 / 2
7%
כללי
32 / 2
7%
Swim 5/32
Bike 4/32
Run 5/32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:16:12
מעבר
T1
T2
הצג מפה