תוצאה
קטגוריה
26 / 11
43%
מגדר
76 / 40
53%
כללי
76 / 40
53%
Swim 43/76
T1
Bike 38/76
Run 45/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:22:34
מעבר
T1 00:02:30
T2
דירוג
מיקום שם זמן
7 כרמל פריימן 00:20:19
8 נועה שווקי 00:20:31
9 שירה הרמן 00:21:01
10 טליה קרן 00:22:18
11 נועה פתאל 00:22:34
12 עלמה כהן 00:22:40
13 Gony Lahat 00:23:07
14 קרן גיל 00:24:35
15 נועה קרן 00:25:15