תוצאה
קטגוריה
26 / 10
39%
מגדר
76 / 38
50%
כללי
76 / 38
50%
Swim 42/76
T1
Bike 30/76
Run 52/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:22:18
מעבר
T1 00:02:10
T2
דירוג
מיקום שם זמן
6 מעין מגל 00:19:21
7 כרמל פריימן 00:20:19
8 נועה שווקי 00:20:31
9 שירה הרמן 00:21:01
10 טליה קרן 00:22:18
11 נועה פתאל 00:22:34
12 עלמה כהן 00:22:40
13 Gony Lahat 00:23:07
14 קרן גיל 00:24:35