תוצאה
קטגוריה
110 / 76
70%
מגדר
221 / 151
69%
כללי
221 / 151
69%
Swim 182/221
T1
Bike 127/221
Run 159/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:33:17
מעבר
T1 00:04:22
T2
הצג מפה