תוצאה
קטגוריה
23 / 14
61%
מגדר
77 / 40
52%
כללי
77 / 40
52%
Swim 42/77
T1
Bike 32/77
Run 51/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:41
מעבר
T1 00:04:04
T2