תוצאה
קטגוריה
26 / 7
27%
מגדר
76 / 30
40%
כללי
76 / 30
40%
Swim 30/76
T1
Bike 32/76
Run 23/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:20:19
מעבר
T1 00:02:00
T2
דירוג
מיקום שם זמן
3 מאי אבנון 00:18:21
4 אופיר ריבק 00:18:25
5 יעל לחוביצר 00:18:33
6 מעין מגל 00:19:21
7 כרמל פריימן 00:20:19
8 נועה שווקי 00:20:31
9 שירה הרמן 00:21:01
10 טליה קרן 00:22:18
11 נועה פתאל 00:22:34