תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
20 / 1
5%
כללי
20 / 1
5%
Swim 2/20
T1
Bike 2/20
Run 1/20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:33:22
מעבר
T1 00:01:12
T2
דירוג