תוצאה
קטגוריה
26 / 6
24%
מגדר
76 / 26
35%
כללי
76 / 26
35%
Swim 24/76
T1
Bike 27/76
Run 16/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:19:21
מעבר
T1 00:01:43
T2