תוצאה
קטגוריה
41 / 18
44%
מגדר
76 / 23
31%
כללי
76 / 23
31%
Swim 12/76
T1
Bike 14/76
Run 34/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:19:06
מעבר
T1 00:01:27
T2
דירוג