תוצאה
קטגוריה
41 / 15
37%
מגדר
76 / 20
27%
כללי
76 / 20
27%
Swim 25/76
T1
Bike 25/76
Run 5/76
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 1.00 Km 00:18:47
מעבר
T1 00:01:59
T2