תוצאה
קטגוריה
94 / 52
56%
מגדר
187 / 88
48%
כללי
187 / 88
48%
Swim 113/187
T1
Bike 61/187
Run 115/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:31:47
מעבר
T1 00:04:10
T2
הצג מפה