תוצאה
קטגוריה
94 / 21
23%
מגדר
187 / 33
18%
כללי
187 / 33
18%
Swim 24/187
T1
Bike 48/187
Run 35/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:22:50
מעבר
T1 00:02:30
T2
הצג מפה