תוצאה
קטגוריה
23 / 11
48%
מגדר
77 / 34
45%
כללי
77 / 34
45%
Swim 74/77
T1
Bike 73/77
Run 7/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:56:53
מעבר
T1 -01:53:33
T2