תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
77 / 18
24%
כללי
77 / 18
24%
אופנים זרוקות בשטח החלפה
הערות
Swim 29/77
T1
Bike 21/77
Run 18/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:52:05
מעבר
T1 00:03:55
T2