תוצאה
קטגוריה
94 / 25
27%
מגדר
187 / 41
22%
כללי
187 / 41
22%
Swim 32/187
T1
Bike 81/187
Run 23/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:24:15
מעבר
T1 00:03:05
T2
הצג מפה