תוצאה
קטגוריה
94 / 24
26%
מגדר
187 / 40
22%
כללי
187 / 40
22%
Swim 59/187
T1
Bike 39/187
Run 47/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:24:05
מעבר
T1 00:03:29
T2
הצג מפה
דירוג