תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
4 / 4
100%
כללי
4 / 4
100%
פסול
הערות
Swim 4/4
Bike 4/4
Run 4/4