תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
77 / 21
28%
כללי
77 / 21
28%
Swim 22/77
T1
Bike 30/77
Run 11/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:52:37
מעבר
T1 00:03:20
T2