תוצאה
קטגוריה
21 / 2
10%
מגדר
77 / 3
4%
כללי
77 / 3
4%
Swim 4/77
T1
Bike 8/77
Run 2/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:46:14
מעבר
T1 00:02:25
T2
דירוג