תוצאה
קטגוריה
94 / 23
25%
מגדר
187 / 38
21%
כללי
187 / 38
21%
Swim 56/187
T1
Bike 91/187
Run 3/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:23:39
מעבר
T1 00:03:39
T2
הצג מפה