תוצאה
קטגוריה
21 / 3
15%
מגדר
77 / 4
6%
כללי
77 / 4
6%
Swim 8/77
T1
Bike 4/77
Run 4/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:46:29
מעבר
T1 00:02:50
T2