תוצאה
קטגוריה
21 / 11
53%
מגדר
77 / 42
55%
כללי
77 / 42
55%
Swim 19/77
T1
Bike 49/77
Run 35/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:58:30
מעבר
T1 00:03:26
T2