תוצאה
קטגוריה
41 / 41
100%
מגדר
76 / 76
100%
כללי
76 / 76
100%
פסול
הערות
Swim 76/76
T1
Bike 76/76
Run 76/76
מקטע זמן
סיום שחיה 00:02:18.340
תחילת אופניים 00:03:33.490
בקרת אופניים ילדות 00:08:46.690
סיום אופניים 00:11:47.490
תחילת אופניים 00:11:55.390
כרוז 00:15:49.640
סיום 00:16:00.390
תחילת אופניים 00:42:37.940