תוצאה
קטגוריה
21 / 19
91%
מגדר
77 / 69
90%
כללי
77 / 69
90%
Swim 64/77
T1
Bike 65/77
Run 53/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:05:58
מעבר
T1 00:05:50
T2
דירוג
מיקום שם זמן
15 דנה נתן 01:03:09
16 ורד שמיר 01:03:11
17 שרון אביאל 01:03:27
18 פזית ליבוביץ 01:05:12
19 ליאת בקר 01:05:58
20 ליאת מלחי 01:06:28
21 שירה סרבריסקי 01:07:23