תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
77 / 27
36%
כללי
77 / 27
36%
Swim 38/77
T1
Bike 38/77
Run 17/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:54:53
מעבר
T1 00:04:26
T2