תוצאה
קטגוריה
21 / 10
48%
מגדר
77 / 38
50%
כללי
77 / 38
50%
Swim 49/77
T1
Bike 37/77
Run 43/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:32
מעבר
T1 00:04:42
T2