תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
77 / 19
25%
כללי
77 / 19
25%
Swim 23/77
T1
Bike 29/77
Run 8/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:52:27
מעבר
T1 00:03:22
T2