תוצאה
קטגוריה
23 / 10
44%
מגדר
77 / 32
42%
כללי
77 / 32
42%
Swim 30/77
T1
Bike 44/77
Run 20/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:56:22
מעבר
T1 00:03:56
T2