תוצאה
קטגוריה
23 / 9
40%
מגדר
77 / 30
39%
כללי
77 / 30
39%
Swim 37/77
T1
Bike 55/77
Run 1/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:55:23
מעבר
T1 00:03:51
T2