תוצאה
קטגוריה
38 / 21
56%
מגדר
209 / 95
46%
כללי
300 / 110
37%