תוצאה
קטגוריה
38 / 9
24%
מגדר
209 / 22
11%
כללי
300 / 22
8%