תוצאה
קטגוריה
38 / 20
53%
מגדר
209 / 91
44%
כללי
300 / 105
35%