תוצאה
קטגוריה
46 / 2
5%
מגדר
209 / 10
5%
כללי
300 / 10
4%