תוצאה
קטגוריה
38 / 19
50%
מגדר
209 / 85
41%
כללי
300 / 96
32%