תוצאה
קטגוריה
38 / 12
32%
מגדר
209 / 49
24%
כללי
300 / 53
18%