תוצאה
קטגוריה
38 / 25
66%
מגדר
209 / 120
58%
כללי
300 / 142
48%