תוצאה
קטגוריה
36 / 23
64%
מגדר
209 / 119
57%
כללי
300 / 141
47%