תוצאה
קטגוריה
38 / 24
64%
מגדר
209 / 115
56%
כללי
300 / 134
45%