תוצאה
קטגוריה
38 / 23
61%
מגדר
209 / 112
54%
כללי
300 / 130
44%