תוצאה
קטגוריה
38 / 10
27%
מגדר
209 / 38
19%
כללי
300 / 39
13%