תוצאה
קטגוריה
38 / 22
58%
מגדר
209 / 108
52%
כללי
300 / 126
42%