תוצאה
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
41 / 17
42%
כללי
90 / 54
60%