תוצאה
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
41 / 16
40%
כללי
90 / 53
59%