תוצאה
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
41 / 15
37%
כללי
90 / 52
58%